Yükleniyor
Click if page fails to load
  • "STÖ'ler için Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" Sivil Toplum Kuruluşlarını (STÖ'ler) güçlendirmek için tasarlanmıştır. Program, STÖ'lerin temel ilkeleri, stratejik planlama ve etkili iletişim gibi kilit konuları kapsamaktadır. Bu programın öncelikli hedef kitlesi STÖ çalışanları ve gönüllüleridir. Yapılandırılmış müfredat, STÖ Temelleri, Stratejik Planlama ve Organizasyonel Yönetim, Etkili İletişim Stratejileri, Kaynak Geliştirme Temelleri modüllerini ve STÖ'ler için özel olarak tasarlanmış Proje Yönetimi ve Kaynak Geliştirme modüllerini kapsamaktadır.

  • Modül 1

  • Modül 2

  • Modül 3

  • Modül 4

  • Modül 5

  • Modül 6