Yükleniyor
Click if page fails to load
  • "Vatandaşı Güçlendirme Kursu", demokratik değerler, insan hakları ve Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) önemi gibi temel konuları kapsayarak sivil anlayışı güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Öncelikli hedef kitlesi Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve göçmenleri kapsayan 16-30 yaş arası gençler olmakla birlikte, kurs tüm bölge sakinlerine ve vatandaşlara açıktır. Müfredat, Demokratik İdealler ve Kurumlar, İnsan Hakları ve Sivil Haklar, STÖ'lerin ve Medyanın Rolü, Aktif Vatandaşlık ve Sivil Katılımın Önemi, Kıbrıslı Aktif Vatandaşlar ve Finansal Okuryazarlık konularını ele alan modüllere ayrılmıştır.

  • Modül 1

  • Modül 2

  • Modül 3

  • Modül 4

  • Modül 5

  • Modül 6

  • Modül 7