• Το "Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των Πολιτών" έχει σχεδιαστεί, για να ενισχύσει την κατανόηση των πολιτών, καλύπτοντας βασικά θέματα όπως οι δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η σημασία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚτΠ). Το κύριο κοινό-στόχος είναι νέοι ηλικίας 16 έως 30 ετών, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και μετανάστες, αλλά το μάθημα είναι ανοικτό σε όλους τους κατοίκους και τους πολίτες. Χωρίζεται σε ενότητες που εμβαθύνουν στα Δημοκρατικά Ιδεώδη & Θεσμούς, στα Ανθρώπινα & Πολιτικά Δικαιώματα, στον ρόλο των ΟΚτΠ & των ΜΜΕ, στη σημασία του Ενεργού Πολίτη & της Συμμετοχής στα κοινά, στους Κύπριους Ενεργούς Πολίτες και στον Οικονομικό Γραμματισμό.

  • Ενότητα 1

  • Ενότητα 2

  • Ενότητα 3

  • Ενότητα 4

  • Ενότητα 5

  • Ενότητα 6

  • Ενότητα 7